CBR Theorie examen

Algemene informatie

Algemene theorie informatie

Voordat je praktijkexamen mag doen, moet je slagen voor je theorie-examen bij het CBR, dit mag al vanaf 16 jaar! Dit examen test je kennis van de verkeersregels, verkeersinzicht en gevaarherkenning. Het theorie-examen is niet eenvoudig, dus zorg dat je goed voorbereid bent. Wij bieden hiervoor ook klassikale of 1 op 1 theorie cursussen aan.

Op de website van CBR.nl kun je een afspraak maken voor het theorie-examen in het Nederlands of Engels. Je moet inloggen met je DigiD, dus zorg dat je deze ook hebt. Het theorie-examen heeft drie onderdelen en duurt 30 minuten lang. Je krijgt jou uitslag direct te zien na het examen. Wanneer je jou theorie hebt gehaald moet je binnen 18 maanden het praktijk examen behalen, anders verloopt jou theorie certificaat.

Er zijn ook andere mogelijkheden voor Theorie examen bespreek dit met jou instructeur

Theorie-examen

Hoe zit een theorie examen in elkaar?

Het theorie examen bestaat uit drie onderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Je moet voor alle drie de delen een voldoende behalen om je theorie certificaat te behalen.

Deel 1; Bij gevaarherkenning moet je minimaal 13/25 goed hebben. Dit klinkt misschien makkelijker dan het is, alleen heb je 8 seconden de tijd om een beslissing te nemen (remmen, gas loslaten of niets doen) over de weergegeven verkeerssituatie.

Deel 2; Dit onderdeel is kennis en moet je minimaal 10/12 vragen goed van hebben. De kennis vragen zijn letterlijke kennis punten en feiten die je bijvoorbeeld krijgt bij onze theorie cursus. Je hebt 8 minuten de tijd om dit onderdeel af te ronden.

Deel 3; Het laatste onderdeel is vaak het knelpunt, je moet minimaal 25/28 vragen goed beantwoorden. Bij dit onderdeel pas je jou kennis toe in verschillende situaties. Je hebt ongeveer 16 minuten de tijd voor dit onderdeel.

Voor meer informatie klik hier 

praktijkexamen tijd

Hoe lang neemt het praktijkexamen in totaal in beslag?

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Dit is verdeeld in 15 minuten introductie en ongeveer 40 minuten rijden. In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator/trice. Daarna worden de door u meegebrachte documenten gecontroleerd.

Vervolgens:

Loop naar de auto loop en doe de ogentest.
Hierna vraagt de examinator je om een aantal voorbereidings- en controlehandelingen op of in de auto uit te voeren.
Dan begint het rijden, dit is verdeeld in een deel zelfstandig rijden en een deel rijden op aanwijzingen plus de bijzondere manoeuvres.
De examinator/penningmeester let onder andere op je beheersing van de auto, je kijkgedrag, het verlenen van voorrang en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt u op zeven onderdelen van het examen. Deze zijn terug te vinden op het zelfreflectieformulier.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Het hoeft niet helemaal foutloos te gaan, het gaat om het totaalplaatje. Het is belangrijk hoe je reageert op het andere verkeer, hoe je eventuele fouten oplost en of je de situaties beheerst.

Kortom, de examinator / beoordeelt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na het examen krijg je van de examinator in het examencentrum de uitslag te horen. Daarna bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met u.